Ouders

Schoolgids

Beste ouders, verzorgers en bezoekers,

Wilt u meer weten over onze school of over ons programma of andere school-gerelateerde zaken?

In de schoolgids 2022-2023 vindt u alle informatie die voor u en voor ons van belang is dit schooljaar.
U kunt de schoolgids inzien en/of downloaden door op onderstaande link te klikken.

Schoolgids 2022-2023

Schoolgids 2022-2023

Schooltijden

Maandag

08:30 – 12:00
13:00 – 15:15

Dinsdag

08:30 – 12:00
13:00 – 15:15

Woensdag

08:30 – 12:00 (groep 1-4)
08:30 – 15:15 (groep 5-7)

Donderdag

08:30 – 12:00
13:00 – 15:15

Vrijdag*

08:30 – 12:00
13:00 – 15:15

*Zomertijd: tot 13.00 uur / Wintertijd: tot 12.00 uur

Op maandag, dinsdag, woensdag voor groep 5-7 en donderdag is er tussen 12.00 uur en 13.00 uur pauze/overblijf. Hiervoor kunt u zich via de mail aanmelden bij onze administratie: dselim@bsyunusemre.nl

Ziekmelden

Ziekmelden kan telefonisch vanaf 8:15 uur bij de administratie of via de mail of Parro direct aan de groepsleerkracht voor 8:30 uur. Bij geen melding zal de afwezigheid op ongeoorloofd verzuim staan.

Verlofaanvraag

Bijzonder verlof kan alleen als u een verklaring van uw werkgever heeft en dient minstens 6 weken van te voren ter beoordeling ingediend te worden bij de directeur.

Schoolplan 2022-2026
Schooljaarplan 2022-2023

Overblijven

De kosten voor de overblijf zijn dit schooljaar aangepast:
Kind 1: €100,-
Kind 2: €85,-
Kind 3 en meer: €75,-
Vanaf 08.20 uur gaat de deur open.

Activiteitenplanner

Jaarprogramma

Agenda bijzondere activiteiten en vakantiedagen schooljaar 2022-2023:

Datum 
Activiteit
22 augustus 2022 Start eerste schooldag
29 augustus 2022 Start kennismakingsgesprekken 
31 augustus 2022 Groep 5-7 na 12:00 uur vrij
9 september 2022 Einde kennismakingsgesprekken
12 september 2022 Rectificatie alle leerlingen zijn de hele dag vrij i.v.m. studiedag
13 september 2022 Informatieavond 
20 september 2022 Alle leerlingen vrij i.v.m. Yunus Emre dag 
5 oktober 2022 Start Kinderboekenweek
14 oktober 2022 Afsluiting Kinderboekenweek
19 oktober 2022 Studiemiddag groep 5-7 is om 14:30 vrij 
21 oktober 2022 Kleuters vrij i.v.m. studiedag
22 oktober – 30 oktober 2022 Herfstvakantie
7 november 2022 

Start Nationaal Schoolontbijt 

Start Week van Respect

23 november 2022 Voortgangsgesprekken groep 1-7
24 december- 8 januari 2023 Wintervakantie
9 januari 2023 Kleuters vrij i.v.m. studiedag
12 januari 2023 Start Cito m-toets
25 januari 2023 Start Nationale Voorleesdagen
31 januari 2023 Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
16 februari 2023 Schoolfotograaf
25 februari- 5 maart 2023 Voorjaarsvakantie 
8 maart 2023 Studiemiddag groep 5-7 vanaf 14:30 uur vrij 
15 maart 2023 Rapportgesprek 1
17 maart 2023 Nationale Pannenkoekendag 2023
20 maart 2023 Opening Ramadan 
29 maart 2023 Grote rekendag 2023- De Afvalparade
7 april-10 april 2023 Goede vrijdag en 2e Paasdag alle leerlingen  vrij
11 april 2023 Rectificatie alle leerlingen vrij i.v.m.  studiedag
22 april-7 mei 2023 Meivakantie
20 april 2023 Einde Ramadan
11 mei 2023 Start Cito e-toets
18 en 19 mei Alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart
29 mei 2023 Alle leerlingen vrij 2e Pinksterdag
16 juni 2023 Schoolreis groep 1-7
26 juni 2023 Rapport 2 wordt meegegeven
7 juli 2023 Laatste schooldag
8 juli-20 augustus 2023 Zomervakantie 

Huiswerk

Groep 4

Groep 6

Groep 8

Groep 5

Groep 7

Uw kind aanmelden?

Of wilt u eerst nader kennismaken?

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor ISNO Yunus Emre. Het kiezen van een school voor uw kind is belangrijk. U hebt ongetwijfeld vragen. We willen u graag te woord staan en u een rondleiding geven door de school.

Op onze contactpagina kunt u uw vragen vast stellen en uw gegevens invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.